Evropská unie

Hlavní město Praha a její městské části mají možnost čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie.

Hlavní město Praha a její zastoupení v Bruselu pomáhá při vytváření partnerství mezi jednotlivými městskými částmi a regiony členských států Unie.

Výbor regionů

Evropský výbor regionů (VR) hraje klíčovou roli při prosazování regionálních a místních zájmů v EU. Výbor regionů zastupuje místní a regionální orgány členských států a zajišťuje, aby jejich hlasy byly v rozhodovacím procesu EU slyšet.

Evropské vztahy

Díky více než 20 leté přítomnosti, patří hl. m. Praha v Bruselu ke stabilním a aktivním regionálním zastoupením měst a regionů v Bruselu.

Evropské fondy

Hlavní město Praha a její městské části mají možnost čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie.

Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent dapibus. Nunc auctor. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Nulla accumsan, elit sit amet varius semper, nulla mauris mollis quam, tempor suscipit diam nulla vel leo. Morbi leo