Výbor regionů

Výbor regionů byl založen v roce 1994 Smlouvou o Evropské unii a je poradním orgánem složeným ze zástupců evropských regionálních a místních úřadů. Výbor regionů je třeba konzultovat před rozhodnutím EU v otázkách místní a regionální správy jako je regionální politika, životní prostředí, vzdělávání a doprava.

Výbor regionů

Počet členů Výboru stanovuje Lisabonská smlouva, maximum je 350 členů. Po odchodu Velké Británie z Evropské unie byl u čtyř národních delegací zvýšen počet členů o 1, zbývajících 21 míst bude uvolněno ve prospěch budoucích členských států. Počet zástupců z každého členského státu přibližně odráží počet jeho obyvatelstva a je následující:

Francie, Itálie a Německo: 24 Polsko a Španělsko: 21 Rumunsko: 15 Belgie, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Švédsko: 12 Dánsko, Finsko, Irsko, Chorvatsko, Litva a Slovensko: 9 Estonsko, Lotyšsko a Slovinsko: 7 Kypr a Lucembursko: 6 Malta: 5 CELKEM 329

Česká národní delegace

Hlavní město Praha od roku 2004 koordinuje činnost české národní delegace. Národním koordinátorem byl