Evropské vztahy

Díky více než 20 leté přítomnosti, patří hl. m. Praha v Bruselu ke stabilním a aktivním regionálním zastoupením měst a regionů v Bruselu.

Evropské vztahy

Je významným prostředníkem při prosazování priorit hl. m. Prahy v evropských institucí, přispívá k vyhledávání partnerství a soustavně monitoruje příležitosti pro hl. m. Prahu.

Delegace hl. m. Prahy Prahy při EU zastupuje hl. m. Prahu v následujících organizacích:

EUROCITIES POLIS Capital Cities and Regions Network (CCRN) Cities Alliance on Short Term Rentals