Evropské fondy

Hlavní město Praha a její městské části mají možnost čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie.

Hlavní město Praha a její zastoupení v Bruselu pomáhá při vytváření partnerství mezi jednotlivými městskými částmi a regiony členských států Unie.