Ozvěny Ji.hlavy v Belgii

11.03.2024


Delegace hl. m. Prahy při EU hostila závěrečný ceremoniál 12. Ozvěn MFDF Ji.hlava v Belgii - promítání dokumentu o umělci Jánu Mančuškovi (1972-2011) "Chybění". Ozvěny Ji.hlavy v Belgii se konaly od 5. do 7. března a uvedly řadu oceněných filmů loňského ročníku se zvláštním zaměřením na spolupráci s místními univerzitami.

Chybění

Konceptuální vizuální umělec Ján Mančuška zemřel v roce 2011. Za krátkých 39 let své existence však stihl stvořit celou řadu pozoruhodných děl, z nichž mnohá byla vystavena v renomovaných galeriích po celém světě – včetně pařížského Centre Pompidou nebo newyorského MoMA. Ve své domovině se však jeho tvorba reflektující každodennost, sociální realitu nebo smysl jazyka nikdy srovnatelného věhlasu nedočkala. Společně s dětmi výtvarníka, jenž se nebál konfrontovat veřejnost s otázkou, co je významem umění, se režisér vydává na cestu, jež si klade za cíl nejen se Mančuškovi přiblížit, ale také ho odhalit v dosud nepoznaných odstínech, a zaplnit tak mezery, kterých se v souvislosti s blednoucí vzpomínkou na jeho osobnost objevuje čím dál tím více.

„Snažíme se [Mančuškovy] práce zpřítomnit, znovu se s nimi konfrontovat. Nebýt odkázáni jenom na vzpomínání, na paměť, ale vlastně mít tu možnost to znova prožít, znova ty věci vidět.“ — Štěpán Pech Citát z časopisu Artalk.

biografie Štěpán Pech absolvoval Ateliér fotografie na VŠUP a Katedru režie na FAMU v Praze. Jakožto umělec na volné noze se věnuje fotografii, výstavám, fotomontážím a režii filmů. Je rovněž kreativním ředitelem produkční společnosti Real Pictures. Jeho krátký snímek Hovory o lásce tři byl uveden na MFDF Ji.hlava v roce 2014.

více o filmu režie: Štěpán Pech hrají: Ondřej Lipovský producent: Marek Dusil, Anna Mach Rumanová scénář: Štěpán Pech kamera: Stanislav Adam střih: Jan Daňhel hudba: Jonatán Pastirčák sound design: Michal Horváth koproducent: Martina Šantavá