Science Café: Earth Observation: Possibilities and Challenges

06.03.2024


Dne 29. února 2024 proběhlo první letošní Science Café zaměřené na využívání dat a metod z dálkového průzkumu země. Pozvání na akci přijali Lucie Kupková z Univerzity Karlovy a Petr Boháček z TRL Space. Večerem nás provedla Vera Pinto z GŘ DEFIS Evropské komise. Akci spoluorganizovala kancelář CZELO společně s Pražským domem v Bruselu, Zastoupením Jihomoravského kraje v Bruselu a Českým Centrem Brusel.

Účastníci akce nejprve obdrželi úvod do spektrálního dálkového průzkumu země a jeho fungování. Ten představuje měření vlastností objektů bez přímého dotyku a souvisí s elektromagnetickým spektrem, které zahrnuje světlo neviditelné pro lidské oči. Různé předměty tak odrážejí, pohlcují a propouštějí světlo v závislosti na jejich chemických a strukturálních vlastnostech. Například listy rostlin jsou zelené, protože odrážejí více zeleného světla než modrého či červeného.

V první části diskuze byly účastníkům představeny projekty, na kterých se podílí Univerzita Karlova. Ty se zabývají mapováním biodiverzity pomocí dronů v Krkonošském národním parku. Dále byl představen projekt spolupráce mezi Karlovou Univerzitou a TRL Space na Maledivách. Cílem projektu je pochopení a předvídání negativních procesů na korálových ostrovech Goidhoo a Fulhadhoo. Během 13 letů, při kterých byla využívána hyperspektrální kamera a drony, byla získána důležitá data, která pomohou zlepšit životní podmínky obyvatel ostrovů a chránit jejich přírodní dědictví.

Diskuze se dále zaměřila na získávání a udržení odborníků ve vesmírném sektoru v kontextu nedostatku pracovní síly. Z pohledu Univerzity Karlovy je obtížné udržet si doktorandy, protože mnozí během svého studia odchází za vyšším platem do privátního sektoru. Velkou pomocí v této oblasti jsou mezinárodní projekty, které mohou poskytnout atraktivní pracovní příležitosti. Z perspektivy soukromého sektoru bylo zmíněno, že se TRL Space podílelo na vytvoření prvního studijního programu s názvem Space Applications na Vysokém učení technickém v Brně. Tento program má za cíl zvýšit počet absolventů a budoucích expertů v sektoru vesmírných aplikací. Dalším lákadlem je také systém stáží v TRL Space, který je finančně dobře ohodnocený a může přilákat talenty do oblasti vesmírného výzkumu a průmyslu.

Diskuze se rovněž dotkla problematiky vesmírného odpadu, který představuje značný problém. Satelity, které shoří v atmosféře, mají negativní dopad na klima, což je aspekt, který se v minulosti nepředpokládal. Další výzvou je právní aspekt odstranění satelitů z atmosféry, jelikož vyžaduje legální vlastnictví nad nimi. Tato otázka je jedním z klíčových aspektů, které je třeba vyřešit v kontextu řešení problému vesmírného odpadu a udržitelného využívání vesmírného prostoru.

Večer doplnila nejen tradiční ochutnávka jihomoravských vín, ale také model noční planety Země, Temnalóna, od Hvězdárna a planetárium Brno, kterou si návštěvníci mohli prohlédnout v zahradě Pražského domu v Bruselu.