Cesta ČR: Dvě desetiletí v EU a čtvrtstoletí v NATO

12.04.2024


Institut pro politiku a společnost, Renew Europe a Zastoupení Prahy při EU uspořádali dne 10. dubna 2024 debatu na téma "Cesta České republiky: Dvě desetiletí v EU a čtvrtstoletí v NATO".

První panel: Dvacet let České republiky v EU

Rok 2024 je ve znamení významných událostí, jako jsou volby do Evropského parlamentu a 20. výročí vstupu České republiky do EU. V průběhu uplynulých dvou desetiletí čeští občané a podniky využívali četné výhody plynoucí z volného pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob v rámci EU. V tomto období bylo realizováno nespočet projektů financovaných z evropských zdrojů, které České republice nabízejí přímou roli v evropské integraci a ovlivňují směřování EU. Členství v EU však přineslo i problémy, včetně řady politik, směrnic a nařízení, které nebyly vždy pozitivně přijímány některými segmenty politického spektra a veřejností, což podněcovalo euroskeptické nálady. Brusel je často kritizován za vytváření progresivních a utopických politik, počínaje iniciativami jako Green Deal a konče migračními kvótami, které tyto nálady ještě zhoršují.

Jak ovlivnila integrace do EU Českou republiku? Jak se změnil pohled Západu na Českou republiku? Jaké výzvy a příležitosti se v důsledku tohoto spojenectví objevily? Jaká je potenciální budoucnost České republiky v EU a jak se bude vyvíjet její zapojení do EU?

Druhý panel: Čtvrtstoletí České republiky v NATO

V březnu si Česká republika připomene 25. výročí vstupu do NATO, přední světové vojenské aliance. Členství v NATO nabylo na zásadním významu zejména po vpádu Ruska na Ukrajinu a prohlášeních Putinova režimu, že by se hranice NATO měly vrátit do podoby před rokem 1997, kdy bývalé sovětské satelity včetně České republiky byly ještě mimo alianci. Za poslední čtvrtstoletí prošly naše ozbrojené síly modernizací, začlenily se do pevných aliančních struktur a zajistily kolektivní obranu členských zemí před vnějšími hrozbami. Po ruské agresi na Ukrajině NATO posílilo svou obranu podél svého východního křídla. Je důležité zmínit, že od té doby se k alianci připojilo Finsko a následovat má Švédsko. Zaměření NATO se přesunulo od expedičních misí k upřednostňování teritoriální obrany.

Jak silný je závazek ke kolektivní obraně? Hrozí pokles zájmu USA o Evropu, a tedy i o NATO? Uspěla česká armáda za poslední čtvrtstoletí ve svém modernizačním úsilí? Uspěla česká armáda v modernizačním úsilí za poslední čtvrtstoletí? jsme spolehlivým členem NATO? Jak se bude naše pozice vyvíjet v příštím čtvrtstoletí? Budeme schopni plnit své závazky?

PROGRAM:

19:15 – 20:00: První panel: Dvacet let České republiky v EU

Martin Hlaváček, Poslanec, Evropský Parlament Jacques Rupnik, Profesor, SciencesPo Ivan Hodač, Zakladatel, předseda dozorčí rady a čestný předseda představenstva, Aspen Institute Central Europe Moderátor: Jan Macháček, Předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost

20:00 – 20:45: Druhý panel: Čtvrtstoletí České republiky v NATO

Jakub Landovský, Velvyslanec ČR v NATO Jiří Šedivý, Výkonný ředitel, European Defence Agency Petr Luňák, Zástupce ředitelky, Odbor veřejné diplomacie NATO Moderátor: Jan Macháček,Předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost