Schůze české národní delegace ve Výboru regionů

08.02.2024


Dne 31. ledna 2024 se v Pražském domě konala 19. schůze české národní delegace ve Výboru regionů. Zvláštním hostitem lednového setkání byla velvyslankyně Edita Hrdá, stálá představitelka ČR při EU, se kterou česká národní delegace diskutovala aktuální otázky evropské politiky.

Tématem byl především budoucí vývoj kohezní politiky, která je pro naše regiony klíčová. Velvyslankyně informovala o postoji ČR a dalších zemí V4 a pobaltských států, které hájí společný zájem na zachování silné a účinné koheze. Debata se také dotkla probíhající revize víceletého finančního rámce, která ovlivní rozpočet EU i na příští období nebo přípravy strategického zadání nové Evropské komise, přičemž aktivní zapojení regionů do formulování našich priorit ve spolupráci s jednotlivými ministerskými resorty je klíčové.