Aleš Veselý – vernisáž

Dne 10. května se v Pražském domě uskutečnila vernisáž renomovaného českého sochaře, autora velkých sochařských projektů a profesora na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové Aleše Veselého. Aleš Veselý je známý zejména díky svým sochám velkých rozměrů, které bývají každoročně vystavovány v Praze v rámci festivalu Sculpture Grande. Vernisáž byla zahájena koncertem studentů z Pražské konzervatoře pro zrakově postižené Kateřiny Šťastné a Filipa Moravce.

Více informací ·

Grafiky Vladimíra Boudníka

Pod tajuplným názvem „Vladimír Boudník – Něžný barbar explosionalismu“ byla v Pražském domě 13. února 2007 zahájena výstava jednoho z nejvýznamnějších českých grafiků Vladimíra Boudníka. Vladimír Boudník – osobnost nesmírně talentovaná a stejně tak komplikovaná inspiroval Bohumila Hrabala k napsání novely Automat Svět. Vernisáž výstavy byla zahájena projekcí krátkého filmu Věry Chytilové „Automat Svět“, který byl natočen podle hrabalovské předlohy, a ve kterém Vladimír Boudník hrál sám sebe.

Více informací ·

Schmitzer-Baumaxa-Clarinet Factory

Pražský dům je díky své akustice velmi vhodným místem pro pořádání koncertů vážné i moderní hudby a pro pořádání filmových projekcí. V roce 2007 se podobných akcí konala celá řada. Mezi divácky nejúspěšnější patřil bezesporu koncert dvou velmi svébytných českých písničkářů Jiřího Schmitzera a Xaviera Baumaxy, pořádaný 20. dubna. Večer moderovaný reportérem České televize Jiřím Františkem Potužníkem začal promítáním filmu „Bumerang“ s Jiřím Schmitzerem v hlavní roli, následovala beseda s tímto hercem a poté jeho koncert. Večer byl zakončen koncertem Xaviera Baumaxy.

Více informací ·

Seminář PPP 6. 6. 2007

Dne 6. 6. se v Pražském domě konal specializovaný seminář na téma mimorozpočtové financování regionálních projektů (Public Private Partnership), určený výhradně pro hejtmany českých krajů a jejich náměstky. Tématem bylo mimorozpočtové financování projektů – možnosti spolupráce na bázi PPP při realizaci velkých projektů, na které nemají kraje dostatek vlastních zdrojů. Zahraniční spíkři prezentovali konkrétní úspěšné projekty a jejich možnou aplikaci v českém prostředí.

Více informací ·

5. výročí Zastoupení Prahy při EU

Oslava proběhla za účasti nejvyšších politických představitelů a významných úředníků z evropských institucí dne 6. června 2007 v Pražském domě. Slavnostní večer byl zahájen úvodními projevy velvyslance ČR při EU, ministra pro místní rozvoj a náměstkyně primátora pro zahraniční vztahy. Narozeniny pražského Zastoupení byly organizovány společně s 5. výročím zastoupení Czech Business Representation.

Více informací ·

650 let Karlova mostu

V návaznosti na pražské oslavy 650. let založení Karlova mostu se v Pražském domě v Bruselu konal večer, věnovaný Karlovu mostu. Komponovaný večer byl složen z populárně-vědecké přednášky o Karlovu mostu v podání Ondřeje Šefců z Národního památkového ústavu a restaurátora Andreje Šumbery, který představil didaktický CD-ROM, spolufinancovaný z pražského operačního programu JPD 3. Po přednášce byli hosté pozvaní na vernisáž fotografií „dvorního fotografa“ Karlova mostu Martina Frouze. Fotografie jsou v současné době ke shlédnutí v Muzeu Karlova mostu v Praze.

Více informací ·

Jan Tichý a Jaroslav Svěcený – vernisáž

20. září patřilo v Pražském domě kultuře. Svou výstavu zde zahajoval respektovaný pražský malíř a grafik Jan Tichý, který si na zahájení vernisáže pozval svého dlouholetého přítele, slavného českého houslového virtuosa Jaroslava Svěceného. Jaroslav Svěcený zahájil akci krátkým koncertem, kde kromě N. Paganniniho zazněla i improvizace na téma obrazů Jana Tichého.

Více informací ·

Theatro Pantomissimo & Lenka Dusilová

V sobotu 12. prosince se Zastoupení Prahy při EU, ve spolupráci s několika dalšími českými krajskými zastoupeními, postaralo o krásný vánoční dárek pro své partnery z evropských institucí a partnerských regionů. V Pražském domě bylo uspořádáno představení divadla moderní pantomimy Theatro Pantomissimo, které uchvátilo a rozesmálo publikum několika pantomimickými skeči v náročném hodinovém programu pod názvem „Mime must go on“. Po vystoupení a krátké přestávce nastoupila na pódium hlavní hvězda večera – Lenka Dusilová.

Více informací ·

Den Prahy 11 v Bruselu

6. květen byl v Pražském domě ve znamení městské části Praha 11 (http://www.praha11.cz/), která zde pořádala svůj „Den“. V rámci tohoto Dne Prahy 11 se bruselskému publiku představilo pražské Jižní město, jeho historie, současná podoba i výhled do budoucnosti, realizované i plánované projekty a akce, které jsou připravovány pro zkvalitnění života obyvatel této městské části.

Více informací ·

Setkání podnikatelů a akademiků

Dne 15. 4. 2008 proběhlo na půdě Pražského domu v Bruselu setkání představitelů mezinárodních společností a nejvyšších představitelů akademické obce, které bylo pořádáno Stálým zastoupením Finska v EU, agenturou CZELO – Czech Liaison Office for Research and Development (Česká kancelář pro výzkum a vývoj), hlavním městem Prahou (Stálým zastoupením Prahy v Bruselu) a společností Microsoft. Téma setkání bylo „Successful innovation clusters: How to make them happen?“ – „Úspěšné inovativní klustry – Jak je vytvořit úspěšné?“.

Více informací ·

Regionální zastoupení – Praha 11

Dne 5. května se v Pražském domě uskutečnilo setkání představitelů jedenácti českých regionálních zastoupení v Bruselu s představiteli svých partnerských regionů. Cílem akce bylo především obohatit síť vzájemných kontaktů a setkat se s potenciálními partnery pro připravované projekty. Představitelé každého českého krajského zastoupení měli možnost pozvat tři až čtyři své nejvýznamnější partnery. Pozvání Prahy přijali představitelé zastoupení Paříže (Ile-de-France), Londýna, Budapešti a Vídně.

Více informací ·

Prague Convention – workshop

Dne 17. června se v Pražském domě uskutečnil workshop o kongresové turistice v Praze, organizovaný ve spolupráci s Pražskou asociací kongresové turistiky Prague Convention Bureau. V Pražském domě se sešli představitelé nejvýznamnějších belgických kongresových touroperátorů a pražských poskytovatelů služeb kongresové turistiky (členové asociace Prague Convention Bureau). Workshop probíhal ve formátu několika paralelních kulatých stolů, kde se belgičtí partneři dozvěděli řadu užitečných informací a někteří uzavřeli i předběžné smlouvy o spolupráci s českými subjekty.

Více informací ·