Den Prahy 11 v Bruselu

6. květen byl v Pražském domě ve znamení městské části Praha 11 (http://www.praha11.cz/), která zde pořádala svůj „Den“. V rámci tohoto Dne Prahy 11 se bruselskému publiku představilo pražské Jižní město, jeho historie, současná podoba i výhled do budoucnosti, realizované i plánované projekty a akce, které jsou připravovány pro zkvalitnění života obyvatel této městské části.

Více informací ·

Setkání podnikatelů a akademiků

Dne 15. 4. 2008 proběhlo na půdě Pražského domu v Bruselu setkání představitelů mezinárodních společností a nejvyšších představitelů akademické obce, které bylo pořádáno Stálým zastoupením Finska v EU, agenturou CZELO – Czech Liaison Office for Research and Development (Česká kancelář pro výzkum a vývoj), hlavním městem Prahou (Stálým zastoupením Prahy v Bruselu) a společností Microsoft. Téma setkání bylo „Successful innovation clusters: How to make them happen?“ – „Úspěšné inovativní klustry – Jak je vytvořit úspěšné?“.

Více informací ·

Regionální zastoupení – Praha 11

Dne 5. května se v Pražském domě uskutečnilo setkání představitelů jedenácti českých regionálních zastoupení v Bruselu s představiteli svých partnerských regionů. Cílem akce bylo především obohatit síť vzájemných kontaktů a setkat se s potenciálními partnery pro připravované projekty. Představitelé každého českého krajského zastoupení měli možnost pozvat tři až čtyři své nejvýznamnější partnery. Pozvání Prahy přijali představitelé zastoupení Paříže (Ile-de-France), Londýna, Budapešti a Vídně.

Více informací ·

Prague Convention – workshop

Dne 17. června se v Pražském domě uskutečnil workshop o kongresové turistice v Praze, organizovaný ve spolupráci s Pražskou asociací kongresové turistiky Prague Convention Bureau. V Pražském domě se sešli představitelé nejvýznamnějších belgických kongresových touroperátorů a pražských poskytovatelů služeb kongresové turistiky (členové asociace Prague Convention Bureau). Workshop probíhal ve formátu několika paralelních kulatých stolů, kde se belgičtí partneři dozvěděli řadu užitečných informací a někteří uzavřeli i předběžné smlouvy o spolupráci s českými subjekty.

Více informací ·

Výstava – Marek Vašut

Dne 17. 6. se v Pražském domě uskutečnila vernisáž obrazů známého českého herce a moderátora Marka Vašuta, který se tentokrát představil v dosud ne příliš známé roli malíře, fotografa a počítačového grafika. V nabitém sále Pražského domu, kde se sešla řada politiků, představitelů evropských institucí i diplomatického sboru, byla výstava zahájena koncertem jazzového tria Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze, která letos slaví již 50 let své existence, a kde studoval i Marek Vašut.

Více informací ·

Koncert Wohnout – 2008

Dne 18. června se v zahradě Pražského domu uskutečnil koncert skupiny Wohnout. Koncert byl pořádán jako malé předprázdninové poděkování a rozloučení s partnery pražského Zastoupení a setkal se s mimořádným zájmem a ohlasem nejen Čechů, ale i zahraničních hostů z evropských institucí.

Více informací ·

Zapomenutá Praha

Dne 7. října 2008 proběhla v Pražském domě venisáž výstavy Zapomenutá Praha. Vernisáže se osobně účastnil a zahájil ji primátor hlavního města Prahy Pavel Bém a náměstkyně primátora Markéta Reedová. Na vernisáži se sešlo mnoho zajímavých hostů z řad evropských poslanců, Evropské komise, Stáleho zastoupení ČR a Výboru regionů.

Více informací ·

90. výročí založení ČSR

Dne 14. října 2008 se v prostorách Pražského domu v Bruselu uskutečnila vernisáž výstavy uspořádané k 90. výročí založení ČSR. Výstava byla organizována ve spolupráci s Evropskýcm parlamentem, frakcí EPP-ED, kterou zastupovali europoslanci Petr Duchoň a Hynek Fajmon. Vernisáž byla zahájena českou velvyslankyní pro EU, její excelencí Milenou Vicenovou, a slovenským velvyslancem pro EU, jeho excelencí Marošem Ševčovičem.

Více informací ·

Open days 2008

Open days 2008 byly letos již šestým pokračování cyklu přednášek a workshopů organizovaných Výborem regionů, Evropskou komisí a jednotlivými konglomeráty, které jsou složeny z bruselských zastoupení. Hlavním cílem Open days je na úrovni EU, regionálních zástupců, expertů a soukromých společností otevřít a diskutovat otázky, které jsou v současné době aktuální. Pražský dům organizoval v průběhu Open days veřejnou debatu ve spolupráci s hlavními městy a regiony na téma: Budoucnost politiky soudržnosti po roce 2013.

Více informací ·

Výstava – srpen 1968

Dne 23. září proběhla v Pražském domě v Bruselu u příležitosti 40. výročí „srpna 1968“ derniéra výstavy s názvem „Praha – srpen 1968“. Výstavy se osobně účastnil a úvodním slovem ji zahájil starosta Prahy 6 a předseda Zahraničního výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy, pan Tomáš Chalupa. Výstava měla velký ohlas mezi publikem, ve kterém z významných hostů usedli velvyslanec ČR v Belgii, jeho excelence Vladimír Müller a evropští poslanci Jan Zahradil, Petr Duchoň, Ivo Strejček a Jaroslav Zvěřina.

Více informací ·

Výstava České zdroje

Zastoupení Prahy při EU a Prague Art & Antiques vás srdečně zvou na výstavu České zdroje – současné české umění tří generací v Pražském domě, Palmerston 16, Brusel.

Delegation of Prague to the EU and Prague Art & Antiques cordially invite you to the opening of the exhibition Czech Sources – Contemporary Czech Art of Three generations at the Prague House, avenue Palmerston 16, Brussels.

Více informací ·

Open days 2008 – závěry veřejné debaty

Regiony by se měly ve větší míře účastnit přípravy evropských politik, neboť jsou to velmi často právě ony, kdo mají na starosti jejich implementaci. V diskusi věnované politice soudržnosti po roce 2013 se na tom shodli představitelé regionů a měst.

Více informací ·