České studentské revolty 60. let s Karlem Kovandou – 5. června 2018

большие займы онлайн

Téma pražského studentského hnutí druhé poloviny 20. století je dramatické a zajímavé vzhledem k tomu, že studenti hráli v moderních českých dějinách často klíčovou úlohu. Čeští studenti, kteří vkládali do Pražského jara své naděje, požadovali více občanských a akademických svobod. Na rozdíl od západní Evropy byly naděje československých studentů zmařeny invazí sovětských vojsk v srpnu 1968.

V úterý 5. června 2018 zorganizovalo Zastoupení hl. města Prahy při EU ve spolupráci s Českým centrem v Bruselu a paní Irenou Koutskou večer s názvem „Czech Student Revolt of the Sixties with Karel Kovanda“. Během tohoto večera byl promítán dokumentární film Olgy Sommerové Czech Student Revolt of the Sixties, po němž následovala debata s panem Karlem Kovandou, jednou z vůdčích osobností českého studentského hnutí.

Poděkování za spolupráci při organizování večera patří paní Ireně Koutské a ředitelce Českého centra v Bruselu Jitce Pánek Jurkové.

CzechTourism