Panelová diskuze: Pozice středoevropských zemí a zemí V4 v rámci EU

Dne 10. 4. 2018 uspořádal Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s Evropským liberálním fórem a Zastoupením hlavního města Prahy v Bruselu diskusi na téma Pozice středoevropských zemí a zemí V4 v rámci EU. ‘‘Jaká je budoucnost Visegrádské skupiny a může se inspirovat jinými regionálními skupinami v rámci EU, například Beneluxem? Evropská komise je proti vícerychlostní Evropě, ale co s Německem a Francií? Budou posílena mezivládní opatření? Bude mít vícerychlostní Evropa (pokud se tak stane) ekonomické a bezpečnostní dopady na země V4? Jak se budou tyto otázky promítat do nového rozpočtu EU, který se stává velmi horkým tématem?‘‘ Členové diskusního panelu byli: Martina Dlabajová, místopředsedkyně Evropského liberálního fóra, poslankyně Evropského parlamentu, ALDE/ANO, Alexander Graf Lambsdorff, místopředseda Skupiny svobodných demokratů v německém Bundestagu, Aleš Chmelař, státní tajemník pro evropské záležitosti a Angelika Mlinar, poslankyně Evropského parlamentu, Rakousko, ALDE. Diskusi moderoval Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost.