This is the default text

Prague Arrivals

Dne 29. května 2009 připravilo Zastoupení hlavního města Prahy při EU ve spolupráci s Pražským mezinárodním maratonem slavnostní otevření výstavy s názvem „Prague Arrivals“. Výstava sestavená z řady fotografií se zaměřila na zmapování 15 let průběhu a vývoje Pražského mezinárodního maratonu (PIM) a byla doplněna prezentací ředitele PIM Carlem Capalbem. Výstava byla otevřena úvodním slovem radního hlavního města Prahy, Petrem Štěpánkem, který následně reprezentoval hlavní město na půl maratonu v Bruselu. Mezi významné hosty večera můžeme zařadit velvyslance ČR v Belgii, Vladimíra Müllera a mnoho dalších.