This is the default text

Pražské základní umělecké školy vystavovaly v Bruselu

Dne 20. 4. 2009 se v Pražském domě v Bruselu konala výstava děl pražských základních uměleckých škol. Výstava byla připravena ve spolupráci s Asociací základních uměleckých škol, kterou v průběhu večera reprezentovat Jiří Stárek. Záštitu nad celou vernisáží převzala náměstkyně primátora pro oblast školství, vzdělávání a volný čas, paní Marie Kousalíková. Výstava dala unikátní možnost vystavovat začínajícím umělcům ve věku mezi 5 – 20 lety. Po úvodním slově ředitelky Pražského domu Lucie Čadilové, následovala prezentace systému uměleckého vzdělávání v ČR, kterou hostům představila náměstkyně Kousalíková a poté Jiří Stárek. Celá akce byla podpořena grantem hlavního města Prahy.