This is the default text

Pražané v Evropě

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu výtvarných prací studentů pražských základních uměleckých škol (ZUŠ). Základní umělecké školy jsou součástí ojedinělého systému uměleckého vzdělávání dětí a mládeže v ČR. Téměř všichni významní čeští umělci prošli právě tímto unikátním systémem studia a vzdělávali se na ZUŠ, konzervatořích a následně na vysokých školách uměleckého směru. Projekt prezentace ZUŠ získal grant magistrátu hlavního města Prahy.

Výstava a následný společenský večer se uskuteční dne 20. dubna od 19:30 hod v Pražském domě v Bruselu. Úvodní krátké slovo o projektu přednese náměstkyně primátora Prahy pro školství a mládež Marie Kousalíková.

Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti na emailu: pavel.dobes@cityofprague.cz

Těšíme se na setkání s Vámi v Pražském domě.

We are happy to invite you to a festive opening of an exhibition of art pieces made by young artists from Prague art schools. Primary art schools are a part of a very unique system of art education of children and youths in the Czech Republic. Almost all distinguished artist in the Czech Republic took part in the system of education and studied at one of the primary art schools, conservatories and later at the art faculties or universities. The project of art schools presentation has been given a grant from the City of Prague.

The exhibition and following social event will take place in the Prague House on 20th April from 7:30 pm. The welcome speech will be given by the Deputy Mayor of Prague Mrs. Marie Kousalikova.

Please, confirm your participation to the email: pavel.dobes@cityofprague.cz .

We will be happy to meet you in the Prague House.