This is the default text

Manchester and Prague: Cities of Creativity and Innovation

Dear Madame/Sir, The Delegation of Prague to the EU in cooperation with The Greater Manchester Brussels Office cordially invite you to a concert

“Manchester and Prague: Cities of Creativity and Innovation”

The event will take place in the Theatre du Vaudeville, Galerie de la Reine, 13, Bruxelles on 17th March 2009 from 7:30 pm.

The concert will be opened by Peter Donohoe, who studied at the Royal Nothern College of Music in Manchester and The Škampa Quartet, one of the today´s Czech String quartets. In the concert two new compositions by Ewart Hodge will be also presented.

See more in attached invitation. You are kindly requested to confirm your participation by filling a reply form till 13th March 2009 to email: manchesterweek@greater-manchester.eu

We will be happy to meet you in the Theatre du Vaudeville,

Invitation is also available at:

CZ version http://users.skynet.be/phelge/manchesterweek/Prague_invite_CZ.html
EN version  http://users.skynet.be/phelge/manchesterweek/Prague_invite.html


Vážená paní, vážený pane, Zastoupení Prahy při EU ve spolupráci se Zastoupením Manchesteru si Vás dovolují srdečně pozvat na koncert

„Manchester a Praha: Města kreativity a inovací“

který se uskuteční v Divadle ´Vaudeville´, Galerie de la Reine, 13, Brusel dne 17. března 2009 od 19:30 hod.

Koncert bude zahájen Peterem Donohoe, který studoval na královské hudební škole Northern College v Manchesteru a Škampovým kvartetem, které je v současné době jedno z nejlepších smyčcových kvartet v České republice. Během koncertu budou dále představeny dvě nové skladby Ewarta Hodge.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.Prosíme Vás o laskavé potvrzení Vaší účasti vyplněním krátkého formuláře do 13. března 2009 na email manchesterweek@greater-manchester.eu

CZ version http://users.skynet.be/phelge/manchesterweek/Prague_invite_CZ.html