This is the default text

Setkání podnikatelů a akademiků

Dne 15. 4. 2008 proběhlo na půdě Pražského domu v Bruselu setkání představitelů mezinárodních společností a nejvyšších představitelů akademické obce, které bylo pořádáno Stálým zastoupením Finska v EU, agenturou CZELO – Czech Liaison Office for Research and Development (Česká kancelář pro výzkum a vývoj), hlavním městem Prahou (Stálým zastoupením Prahy v Bruselu) a společností Microsoft. Téma setkání bylo „Successful innovation clusters: How to make them happen?“ – „Úspěšné inovativní klustry – Jak je vytvořit úspěšné?“. Setkání na nejvyšší úrovni zastupovali mezi jinými: Peter Chase, Economic Advisor, US Mission to the EU Timo Haapalehto, Counsellor, Finnish Permanent Representation to the EU Andrew Herbert, Managing Director, Microsoft Research Cambridge David Kolman, Director, Czech Liaison Office for R&D (CZELO) Jiří Plecitý, Member of Cabinet of Vice President Günter Verheugen, European Commission Claire Tombeux, Head of Sector, Project Management Evaluation and Monitoring, Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI), European Commission Richard Hudson, CEO and Editor, Science|Business Publishing Ltd.

CzechTourism