Tag Archives | Workshop

Workshop

Úterý 11. října v Pražském domu proběhl Workshop věnovaný inovativní ekonomice a oblasti Start-ups a Scale-ups. Workshop se uskutečnil v rámci evropského týdne regionů a měst a zúčastnilo se ho více než sto expertů z celé Evropy. S prezentací vystoupila paní Irmfried Schwimann, zástupkyně generálního ředitele DG Growth, dále Tanja Wehsely radní města Vídeň, Christian […]

Více informací ·

ELIXIR Workshop

Ve dnech 3. – 4. listopadu 2015 poskytl Pražský dům své prostory Ústavu organické chemie a biochemie v Praze, který zde v rámci projektu ELIXIR uspořádal workshop. Cílem workshopu s názvem ELIXIR Capacity Building byla výměna informací a zkušeností s rozvojem organizačních a vládních struktur národních uzlů projektu. Pražský dům podporuje vědecké projekty, a proto […]

Více informací ·

Setkání podnikatelů a akademiků

Dne 15. 4. 2008 proběhlo na půdě Pražského domu v Bruselu setkání představitelů mezinárodních společností a nejvyšších představitelů akademické obce, které bylo pořádáno Stálým zastoupením Finska v EU, agenturou CZELO – Czech Liaison Office for Research and Development (Česká kancelář pro výzkum a vývoj), hlavním městem Prahou (Stálým zastoupením Prahy v Bruselu) a společností Microsoft. Téma setkání bylo „Successful innovation clusters: How to make them happen?“ – „Úspěšné inovativní klustry – Jak je vytvořit úspěšné?“.

Více informací ·

CzechTourism