Tag Archives | Regiony

Regionální zastoupení – Praha 11

Dne 5. května se v Pražském domě uskutečnilo setkání představitelů jedenácti českých regionálních zastoupení v Bruselu s představiteli svých partnerských regionů. Cílem akce bylo především obohatit síť vzájemných kontaktů a setkat se s potenciálními partnery pro připravované projekty. Představitelé každého českého krajského zastoupení měli možnost pozvat tři až čtyři své nejvýznamnější partnery. Pozvání Prahy přijali představitelé zastoupení Paříže (Ile-de-France), Londýna, Budapešti a Vídně.

Více informací ·

Prague Convention – workshop

Dne 17. června se v Pražském domě uskutečnil workshop o kongresové turistice v Praze, organizovaný ve spolupráci s Pražskou asociací kongresové turistiky Prague Convention Bureau. V Pražském domě se sešli představitelé nejvýznamnějších belgických kongresových touroperátorů a pražských poskytovatelů služeb kongresové turistiky (členové asociace Prague Convention Bureau). Workshop probíhal ve formátu několika paralelních kulatých stolů, kde se belgičtí partneři dozvěděli řadu užitečných informací a někteří uzavřeli i předběžné smlouvy o spolupráci s českými subjekty.

Více informací ·

Open days 2008

Open days 2008 byly letos již šestým pokračování cyklu přednášek a workshopů organizovaných Výborem regionů, Evropskou komisí a jednotlivými konglomeráty, které jsou složeny z bruselských zastoupení. Hlavním cílem Open days je na úrovni EU, regionálních zástupců, expertů a soukromých společností otevřít a diskutovat otázky, které jsou v současné době aktuální. Pražský dům organizoval v průběhu Open days veřejnou debatu ve spolupráci s hlavními městy a regiony na téma: Budoucnost politiky soudržnosti po roce 2013.

Více informací ·

Open days 2008 – závěry veřejné debaty

Regiony by se měly ve větší míře účastnit přípravy evropských politik, neboť jsou to velmi často právě ony, kdo mají na starosti jejich implementaci. V diskusi věnované politice soudržnosti po roce 2013 se na tom shodli představitelé regionů a měst.

Více informací ·