Tag Archives | Regiony

27 na talíři

Ve středu 7. června uspořádala radnice bruselské městské části Ixelles ve spolupráci s Evropským parlamentem gastronomickou akci „27 na talíři“, na které členské státy prezentovali své tradiční pochutiny.  Tím Pražského domu nabídnul návštevníkům různé slané i sladké dobroty z Pražského regionu.

Více informací ·

Schůzka České národní delegace

Dne 11. října se uskutečnila schůzka České národní delegace v Pražském domu, které se rovněž zúčastnil pan velvyslanec Jaroslav Zajíček a generální sekretář Výboru regionů Jiří Buriánek. Hlavním bodem setkání bylo domluvení společného postupu při schvalování stanoviska Výboru regionů na Zjednodušení EU fondů. Toto stanovisko, jejímž autorem je předseda České národní delegace Petr Osvald, bylo […]

Více informací ·

Česká národní delegace 10. 10. 2007

Česká města a kraje mohou prosazovat své zájmy v Bruselu na poli Výboru regionů, který je poradním orgánem evropských institucí. Česká republika má 12-ti člennou delegaci, vedenou primátorem Prahy Pavlem Bémem. Delegace se schází v Pražském domě vždy před plenárním zasedáním, aby bylo možno prodiskutovat aktuální pozice vůči přijímaným stanoviskům a naplánovat aktivity delegace v rámci Výboru regionů.

Více informací ·

Seminář PPP 6. 6. 2007

Dne 6. 6. se v Pražském domě konal specializovaný seminář na téma mimorozpočtové financování regionálních projektů (Public Private Partnership), určený výhradně pro hejtmany českých krajů a jejich náměstky. Tématem bylo mimorozpočtové financování projektů – možnosti spolupráce na bázi PPP při realizaci velkých projektů, na které nemají kraje dostatek vlastních zdrojů. Zahraniční spíkři prezentovali konkrétní úspěšné projekty a jejich možnou aplikaci v českém prostředí.

Více informací ·

5. výročí Zastoupení Prahy při EU

Oslava proběhla za účasti nejvyšších politických představitelů a významných úředníků z evropských institucí dne 6. června 2007 v Pražském domě. Slavnostní večer byl zahájen úvodními projevy velvyslance ČR při EU, ministra pro místní rozvoj a náměstkyně primátora pro zahraniční vztahy. Narozeniny pražského Zastoupení byly organizovány společně s 5. výročím zastoupení Czech Business Representation.

Více informací ·