Tag Archives | Galileo

Výstava Planeta Praha

V rámci aktivit, směřujících k naplnění priority Prahy o umístění agentury GSA do Prahy, byla v Pražském domě dne 13. 4. 2010 zahájena výstava k 50. výročí Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. Šlo o audiovizuální prezentaci vybraných programů formou power-pointové prezentace, informačních panelů a atraktivních exponátů (malé inverzní planetárium, planetární váha, model černé díry). Zahájení výstavy se zúčastnilo cca 150 hostů, představitelů Evropských institucí, další desítky, resp. stovky hostů ji však navštívily v následujících týdnech (200 – 300 lidí).

Více informací ·

PLANETA PRAHA

Zastoupení hlavního města Prahy při EU ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Praha si Vás dovoluje pozvat na výstavu u příležitosti 50. výročí založení Planetária Praha

Více informací ·

Galileo User Forum – Egnos a civilní letectví

Dne 3.prosince 2009 proběhlo v prostorách Pražského domu již třetí pokračování Galileo User Fora. Tentokrát hlavním tématem workshopu byl EGNOS a jeho aplikace v civilním letectví. Workshop byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem dopravy České epubliky a oficiálně byl zahájen panem náměstkem Eduardem Havlem z MD ČR. Galileo Users Forum (GUF) lze definovat jako setkání úzce profilové cílové skupiny zástupců veřejné správy a businessu, kteří se zabývají nebo kteří mohou mít vliv na využití systému Galileo v jednotlivých hospodářských sektorech.

Více informací ·

GUF Workshop EGNOS & Civil Aviation

International GUF Workshop (Galileo User Forum – Czech initiative) dedicated to the use of GNSS services in aviation

½ day workshop and evening cocktail

Date: 3rd of December 2009 at 1:30 p.m.
Venue: Delegation of Prague to the EU in Brussels

Official conference language: English

Více informací ·

CzechTourism