Odkazy

Praha

Informace a odkazy na Magistrát hlavního města Prahy a městských částí

Praha – užitečné odkazy

Cestovní ruch

Kultura v Praze

Česká republika

Veřejná a státní správa ČR

Evropská unie

Evropské asociace

 • CECOP – Evropská konfederace výrobních a sociálních družstev
 • CEFIC – Evropská rada chemického průmyslu
 • COPA-COGECA – Výbor profesních zemdědělských organizací-Všeobecná konfederace zemědělských družstev v EU
 • Euracoal – Evropská asociace pro uhlí a lignit
 • Eurochambres – Evropská asociace obchodních a průmyslových komor
 • Eurocommerce – Evropská asociace obchodu
 • Euratex – Evropská textilní a oděvní asociace
 • FIEC – Evropská strojírenská federace
 • ORGALIM – Evropská asociace technologického průmyslu
 • SMEunited (dříve UEAPME) – Evropská asociace řemesel, malých a středních podniků
 • BusinessEurope – Konfederace evropského podnikání
 • CONECCS – databáze evropských nevládních organizací

Evropské instituce

Informace o EU

Informace o EU pro podnikatele

 • Vaše Evropa – Průvodce podnikáním v Evropě
 • CzechInvest – Agentura pro podporu podnikání a investic
 • CzechTrade – Česká agentura na podporu obchodu
 • CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU
 • SIMAP – Informace o evropských veřejných zakázkách
 • CORDIS – Informace o výzkumu v EU

Legislativa EU

Předsednictví Rady EU

Stáže a pracovní místa v EU

Česká zastoupení a delegace v Bruselu

Strukturální fondy EU

Komunitární programy EU

Programy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Programy v oblasti vzdělávání, mobilit a kultury

Programy v oblasti energetiky, životního prostředí a obchodních kontaktů

Možnosti dalšího financování

Další informace o unijních programech pro Českou republiku

Hlavní komunitární programy pro pro místní a regionální samosprávy

České svazy a komory

CzechTourism