Odkazy

Informace a odkazy na Magistrát hlavního města Prahy a městských částí

Praha – užitečné odkazy

Veřejná a státní správa ČR

Evropská unie

Evropské asociace

Evropské instituce

Informace o EU

Informace o EU pro podnikatele

Legislativa EU

Předsednictví EU

Stáže a pracovní místa v EU

Zastoupení ČR v Bruselu

Cestovní ruch

Kultura v Praze

Strukturální fondy EU

Komunitární programy EU

Programy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Programy zoblasti vzdělávání a mobilit

Programy rozvojové spolupráce

Programy zoblasti informačních technologií

Programy zoblasti energetiky a životního prostředí

Programy podporující utváření obchodních kontaktů

Programy v oblasti dopravy

Programy v oblasti kultury

Možnosti dalšího financování

České svazy a komory

CzechTourism