Složení členů delegace

Česká národní delegace má stanovený počet 12 členů a 12 náhradníků.

Členové nominovaní Asociací krajů ČR:

 • Ing. Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje
 • Ing. Stanislav Juránek, zastupitel Jihomoravského kraje
 • Mgr. Benešík Ondřej, zastupitel Zlínského kraje
 • Bc. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
 • Ing. Pokorná Jermanová Jaroslava, hejtmanka Středočeského kraje
 • Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Náhradníci nominovaní Asociací krajů ČR:

 • Grüner Ivo, náměstek hejtmana Plzeňského kraje
 • Mgr. Karásek Zdeněk, zastupitel Moravskoslezského kraje
 • Mgr. Pascal Pavel, náměstek hetmana kraje Vysočina
 • RNDr. Kubásek Miroslav Ph.D., zastupitel Jihomoravského kraje
 • Ing. Sršeň Radim Ph.D., zastupitel Olomouckého kraje
 • Ing. Michalík Věslav, zastupitel Středočeského kraje

 Členové nominovaní Svazem měst a obcí ČR: 

 • Ing. Branda Pavel Ph.D., zastupitel obce Rádlo
 • MUDr. Štěpánka Fraňková, zastupitelka města Pardubice
 • Mgr., M.A., MBA Adriana Krnáčová, primátorka hl.m. Prahy
 • Ing. Dan Jiránek, zastupitel města Kladna
 • Ing. Petr Osvald, zastupitel města Plzeň
 • Ing. Oldřich Vlasák, zastupitel města Hradec Králové

Náhradníci nominovaní Svazem měst a obcí ČR:

 • RNDr. Mgr. John František Ph.D., starosta města Zábřeh
 • Václava Zelenková, starostka obce Račiněves
 • Ing. Sylva Kováčiková, místostarostka města Bílovec
 • Mgr. Jan Mareš, primátor statutárního města Chomutov
 • RnDr. Tomáš Hudeček, PhD., zastupitel hl.m. Prahy
 • Ing. Robert Zeman, zastupitel města Prachatic

 

Grüner

CzechTourism