Složení členů delegace

Česká národní delegace má stanovený počet 12 členů a 12 náhradníků.

Členové nominovaní Asociací krajů ČR:

 • Ing. Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje
 • Ing. Stanislav Juránek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
 • PaedDr. Josef Novotný, zastupitel Karlovarského kraje
 • Bc. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
 • Jana Vaňhová, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje
 • Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Náhradníci nominovaní Asociací krajů ČR:

 • MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina
 • Jan Birke, zastupitel Královehradeckého kraje
 • Grüner Ivo, náměstek hejtmana Plzeňského kraje
 • MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
 • JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje
 • Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje

 Členové nominovaní Svazem měst a obcí ČR: 

 • Mgr. Ondřej Benešík, zastupitel obce Strání
 • MUDr. Štěpánka Fraňková, zastupitelka města Pardubice
 • Mgr., M.A., MBA Adriana Krnáčová, primátorka hl.m. Prahy
 • Ing. Dan Jiránek, zastupitel města Kladna
 • Ing. Petr Osvald, zastupitel města Plzeň
 • Ing. Oldřich Vlasák, zastupitel města Hradec Králové

Náhradníci nominovaní Svazem měst a obcí ČR:

 • Ing. Pavel Branda, PhD., místostarosta obce Rádlo
 • Václava Zelenková, starostka obce Račiněves
 • Ing. Sylva Kováčiková, místostarostka města Bílovec
 • Mgr. Jan Mareš, primátor statutárního města Chomutov
 • RnDr. Tomáš Hudeček, PhD., zastupitel hl.m. Prahy
 • Ing. Robert Zeman, zastupitel města Prachatic

 

Grüner

CzechTourism