Fondy EU

Hlavní město Praha a její městské části mají možnost čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Na programy z období 2004-2006 Jednotné programové dokumenty pro cíl 2 a 3 a 2007 – 2013 Operační program Praha Adaptabilita a Konkurenceschopnost (OPPA, OPPK) navazuje pro léta 2014 – 2020 Operační program Praha – Pól růstu ČR. Tento multifondový program je zaměřen na podporu investičních projektů a rozvoj lidských zdrojů.

Mimo výše uvedené stukturální programy Evropské unie je možné předložit žádosti o finanční prostředky do vypsaných výzev Komunitárních programů, kde je možné požádat o tzv. “měkké”, tj. neinvestiční projekty. Pro bližší seznámení s kumunitárními programy je připravena záložka Komunitární programy.

Hlavní město Praha a její zastoupení v Bruselu pomáhá při vytváření partnerství mezi jednotlivými městskými částmi a regiony členských států Unie. V sekci spolupráce na Projektech a partner search jsou umístěny nabídky spolupráce na různých projektech od evrospkých regionů.

CzechTourism