Archiv | Pořádané akce

Pořádané akce

Vernisáž Erika Bornová a Tomáš Císařovský 16.5.2018

Dne 16. května 2018 Pražský dům uspořádal vernisáž autorů, manželů Eriky Bornové a Tomáše Císařovského. Kolekci děl vybranou pro galerii Pražského domu představila kurátorka výstavy Linda Lindaurová, která výstavu také zahájila. Z prostorových důvodů byla vybrána pouze dvourozměrná tvorba s malou ukázkou Eričiny objektové práce. Tematické propojení díla obou autorů nacházíme v odkazech do historie umění a […]

Více informací ·

Prezentace Prahy v Bruselu: hlavní město evropské satelitní navigace

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 uspořádalo Stálé zastoupení ČR při EU a Pražský dům v Bruselu ve spolupráci s Evropskou agenturou pro globální navigační satelitní systémy (GSA) a Ministerstvem dopravy ČR akci zaměřenou na prezentaci města Prahy a agentury GSA. GSA je odbornou decentralizovanou evropskou agenturou, která sídlí od r. 2012 v pražských Holešovicích. Úlohou GSA je správa evropských […]

Více informací ·

Panelová diskuze: Pozice středoevropských zemí a zemí V4 v rámci EU

Dne 10. 4. 2018 uspořádal Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s Evropským liberálním fórem a Zastoupením hlavního města Prahy v Bruselu diskusi na téma Pozice středoevropských zemí a zemí V4 v rámci EU. ‘‘Jaká je budoucnost Visegrádské skupiny a může se inspirovat jinými regionálními skupinami v rámci EU, například Beneluxem? Evropská komise je proti […]

Více informací ·

Vernisáž „Always Astonished“ Libuše Jarcovjákové – 22. 3. 2018

V Pražském domě byla 22. března 2018 slavnostně zahájena vernisáž „Always Astonished“ současné české fotografky Libuše Jarcovjákové (*1952). Výstavu fotografií nejlépe vystihují slova samotné fotografky: „Vyfotila jsem velké množství fotografií, které se ukázaly být jakousi nepřetržitou subjektivní dokumentací se zjevným autobiografickým dopadem. Sbírky fotografií přirozeně vychází jedna z druhé s následujícím tématem, který jde proti proudu.“ Slavnostní večer […]

Více informací ·

Výstava: František Matoušek aka Francis de Nim – 31. 1. 2018

Dne 31. ledna 2018 byla v Pražském domě zahájena výstava českého malíře Františka Matouška (*1967). Malíř František Matoušek vytvořil novou originální metodu zpracování svých obrazů, která spočívá ve vytrhávání jednotlivých nití z klasické džínoviny. Tímto způsobem vytvořená plátna, na nichž je schopen vyobrazit i věrné portréty, někdy ještě lehce doplňuje akrylovou malbou. František Matoušek takto vytváří nejen portréty, […]

Více informací ·