Vernisáž: Čestmír Suška — Michal Škoda „Mental Space, Mental Landscape“ – 29. června 2022

Česká republika se 1. července 2022 ujala předsednictví v Radě EU. První z řady akcí připravených Pražským domem pro toto významné období byla vernisáž výstavy „Mentální prostor, mentální krajina“, která vznikla ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy. Výstava kombinuje práci Čestmíra Sušky a Michala Škody, kteří mají mnoho společných témat založených na interakci s prostorem.

Kurátorka výstavy, Magdalena Juříková, v úvodu večera autory uvedla slovy: Výstava spojuje dva umělce, kteří pracují s abstraktní formou, je za ní ale určitý příběh. Je to esence mnoha zážitků a zkušeností — autoři cítí potřebu je v koncentrované či spíše esenciální podobě vyjádřit svým dílem…

Michal Škoda (*1962) pracuje s maximálně redukovanými tvary, které v prostoru hybridně expandují a nepřipomínají tak klasické stereometrické útvary, ale spíše schránky s neurčitým obsahem. Vedle toho se intenzivně zabývá kresbou, která je plošným vyjádřením prostorových rozvrhů sledovaných v objektech. Spolu s minimalistickým tvaroslovím je důležitou výrazovou složkou jeho prací užití černého monochromu nebo jednoduchého kontrastu černé a bílé. V kresbě mu jde také o zprostředkování vloženého času a energie, kterou investuje do kontemplativního procesu tužkou a grafitem zpracovaných ploch.

Čestmír Suška (*1952) je školením sochař, věnuje se však i mnoha dalším žánrům. V minulosti to byly zejména performance a site-specific práce. Kresba je u něj zcela svébytnou formou vyjadřování a rozhodně není předstupněm k jeho skulpturám a plastikám. Tematicky se však drží v podobných rovinách. Tak jako v sochařské práci i tady vyhledává různé inspirativní techniky a materiály, např. kompozici z detailů vyřezaných z plášťů cisteren nechá zvlhnout na papíře a vznikne kresba rzí. V kresbě jako v sochách hledá výraz svého vztahu k prostoru jako k univerzu a k duchovní atmosféře, které je aktivním spolutvůrcem.

Vernisáž hudebně doprovodil DJ Swimlanes.

Výstava je ke shlédnutí do 26. 08. 2022 v Galerii Pražského domu v pracovních dnech mezi 9 — 17 hod., případně po domluvě na tel. 02 230 9491 nebo praguehouse@praha.eu.

 

fotogalerie

CzechTourism