12th CZECH STREET PARTY

V pátek 14. června 2019 spolupořádalo Zastoupení hl. města Prahy při EU již dvanáctý ročník Czech Street Party. Mezi vystupujícími kapelami jste letos mohli slyšet třebíčskou kapelu Disconnexion, pražské Mydy Rabycad a Mig 21. Na stánku hlavního města Prahy se návštěvníkům naskytla příležitost ochutnat tradiční uzeniny, sýry a zákusky od českých výrobců. Pro děti byly přichystané malé dárky. Děkujeme za skvělou atmosféru a těšíme se na další, 13. ročník bruselské CZECH STREET PARTY!

Foto: Nick Flawinne; Jana Gyüreová

CzechTourism