Debata – Transatlantic Trade in the Trump Era: New strategies for Europe

сервис выдачи займов

V úterý 20. listopadu 2018 se v prostorách Pražského domu konala debata s názvem „Transatlantic Trade in the Trump Era: New strategies for Europe“ pořádaná Zastoupením hlavního města Prahy při EU ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost a European Liberal Forum. Debaty se účastnili čtyři specialisté z různých institucí. Za Evropský parlament vystoupila europoslankyně Dita Charanzová, místopředsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO). Z pozice člena Evropského hospodářského a sociálního výboru promluvil Petr Zahradník. Další pohled na téma poskytl zakladatel a prezident středoevropské pobočky amerického Aspen Institute Ivan Hodáč. Se svým příspěvkem vystoupil i zástupce amerického think tanku German Marshall Fund of the United States Bruno Lété, působící v bruselské kanceláři této instituce. Poskytl svůj pohled odborníka na společnou evropskou politiku bezpečnosti a obrany.

Debatu moderoval Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost.

 

Foto: Nick Flawinne

CzechTourism