Prezentace Prahy v Bruselu: hlavní město evropské satelitní navigace

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 uspořádalo Stálé zastoupení ČR při EU a Pražský dům v Bruselu ve spolupráci s Evropskou agenturou pro globální navigační satelitní systémy (GSA) a Ministerstvem dopravy ČR akci zaměřenou na prezentaci města Prahy a agentury GSA.

GSA je odbornou decentralizovanou evropskou agenturou, která sídlí od r. 2012 v pražských Holešovicích. Úlohou GSA je správa evropských programů satelitní navigace Galileo a EGNOS s cílem zajistit nejvyšší návratnost investic do těchto evropských systémů ve smyslu přínosů pro uživatele, hospodářského růstu a konkurenceschopnosti.

Večerní akce s názvem „Praha, hlavní město evropské satelitní navigace“, byla zacílena primárně na zástupce Evropské komise, Evropského parlamentu, Rady a členských států s cílem přiblížit fungování této odborné evropské agentury a života jejích zaměstnanců v Praze zákonodárcům v Bruselu.
Jednání zahájila evropská komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a MSP Elżbieta Bieńkowska, která ve svém projevu zdůraznila důležitost evropských satelitních programů a nezávislost Evropy v oblasti kosmické politiky. Mezi řečníky vystoupil také Carlo des Dorides, výkonný ředitel agentury GSA, ten publikum seznámil s rozvojem agentury od jejího přestěhování do Prahy až po současnost, přiblížil její fungování a hlavní náplň činnosti. Nechyběla ani interaktivní diskuze se zaměstnanci GSA o životě a práci v pražské centrále této agentury. Celým večerem hosty provázel Jaroslav Zajíček, stálý představitel ČR ve výboru COREPER I.
Celá akce rovněž přispěla k diskuzi v rámci přípravy nového legislativního balíčku k budoucnosti evropských kosmických aktivit, včetně jejího finančního rámce.

 

,