Diskusní večer „Vícerychlostní Evropa“

Dne 7. listopadu 2017 uspořádal Institut pro politiku a společnost a Zastoupení hlavního města Prahy v Bruselu ve spolupráci s Evropským liberálním fórem v Pražském domě debatu na téma „Vícerychlostní Evropa“. Účastníci debaty diskutovali o výhodách a nevýhodách vícerychlostní Evropy, jejích hrozbách, ale i o tom, zda by tato koncepce mohla být řešením v boji proti rostoucímu nacionalismu a zda by mohla obnovit důvěru občanů v EU.

Členové diskusního panelu byli: Věra Jourová (evropská komisařka, ALDE), Pavel Svoboda (europoslanec, EPP), Ivan Hodač (prezident ASPEN Institute), Dita Charanzová (europoslankyně, ALDE), Martin Povejšil (velvyslanec, Stále zastoupení ČR při EU), Roland Freudenstein (Policy Director, Wilfried Martens Centre for European Studies) a Hans H. Stein (Director European and Transatlantic Dialogue, Friedrich—Naumann—Foundation for Freedom).

Diskusi moderoval Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost.

,

CzechTourism