Workshop

Úterý 11. října v Pražském domu proběhl Workshop věnovaný inovativní ekonomice a oblasti Start-ups a Scale-ups. Workshop se uskutečnil v rámci evropského týdne regionů a měst a zúčastnilo se ho více než sto expertů z celé Evropy. S prezentací vystoupila paní Irmfried Schwimann, zástupkyně generálního ředitele DG Growth, dále Tanja Wehsely radní města Vídeň, Christian Riemer z Investitionsbank Berlin, Hélene Tinti z Paris Region Enterprises a Peter Kolesár ze společnosti Neulogy. Moderování workshopu se ujal zakladatel společnosti WeStartup pan Leo Exter.
Organizátorem workshopu bylo konsorcium hlavních měst a regionů, jehož je Zastoupení hl. m. Prahy v Bruselu vedoucím partnerem již třetím rokem
.

CzechTourism