Czech ITS Forum on Super-computing in Transportation

Zastoupení hl. města Prahy při EU hostilo dne 25. listopadu 2013 dopravní fórum “Czech ITS Forum on Super-computing in Transportation”, jehož hlavním cílem byla diskuze o představách využití superpočítačových principů v dopravě. Konference byla zakončena koktejlem v prostorách galerie Pražského domu, kde byla pro účastníky fóra pod názvem “The wheels of Prague Transport” připravena výstava, věnovaná Pražské dopravní infrastruktuře.

CzechTourism