This is the default text

Galileo User Forum workshop

Zastoupení Prahy při EU připravilo (v rámci strategie usilování o získání agentury GSA do Prahy) ve spolupráci Prahy s Ministerstvem dopravy v pořadí již pátý workshop Galileo Users Forum. Termín workshopu připadl na 22. duben 2010, s ohledem na zrušené evropské lety v daném týdnu však byl přesunut na alternativní termín 2. 6. 2010. Workshop byl na téma městské dopravy s důrazem na využití satelitních technologií ve veřejné hromadné dopravě. Na workshopu vystoupila náměstkyně ministra dopravy ČR, paní Schautová a na závěr workshopu byla účastníkům workshopu představena prezentace Prahy, resp. ČR na umístění centra GSA, která byla promítnuta na inverzním planetáriu. Cílovou skupinou workshopu byli zástupci členských států EU pro otázku Galilea, zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady.