This is the default text

Výstava Planeta Praha

V rámci aktivit, směřujících k naplnění priority Prahy o umístění agentury GSA do Prahy, byla v Pražském domě dne 13. 4. 2010 zahájena výstava k 50. výročí Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy. Šlo o audiovizuální prezentaci vybraných programů formou power-pointové prezentace, informačních panelů a atraktivních exponátů (malé inverzní planetárium, planetární váha, model černé díry). Zahájení výstavy se zúčastnilo cca 150 hostů, představitelů Evropských institucí, další desítky, resp. stovky hostů ji však navštívily v následujících týdnech (200 – 300 lidí).