This is the default text

Galileo User Forum – Egnos a civilní letectví

Dne 3.prosince 2009 proběhlo v prostorách Pražského domu již třetí pokračování Galileo User Fora. Tentokrát hlavním tématem workshopu byl EGNOS a jeho aplikace v civilním letectví. Workshop byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem dopravy České epubliky a oficiálně byl zahájen panem náměstkem Eduardem Havlem z MD ČR. Galileo Users Forum (GUF) lze definovat jako setkání úzce profilové cílové skupiny zástupců veřejné správy a businessu, kteří se zabývají nebo kteří mohou mít vliv na využití systému Galileo v jednotlivých hospodářských sektorech.

Mezi řečníky se představili za ČR: Vlastimil Coufal – Honeywell Czech Republic; Ivan Hubert – Řizení letového provozu ČR; Petr Fridrich – Policejní leltecké služby ČR; Miroslav Trubac z ČSA; Libor Kurzweil z Letiště Praha; Jozef Škvarek, Jindřich Tomáš, Vlastimil Václavík ze společnosti OPROX

Ze zahrační:

Stefano Scarda z Evropské komise; Hans de With z European GNSS Supervisory Authority (GSA); Francisco Salabert a Roland Rawlings z Eurocontrol; Thomas Feuerle z Technické University Braunschweig; Thorsten Rudolph – Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen; Benoit Roturier, Raymond Rosso – Directorate General of Civil Aviation (DGAC).