This is the default text

Setkání ředitelů kanceláří českých a moravských regionů a agentur s českými poslanci Evropského parlamentu

11. listopadu 2009 proběhlo setkání ředitelů kanceláří českých a moravských regionů a agentur s českými poslanci Evropského parlamentu Zastoupení Prahy při EU iniciovalo a kompletně organizovalo tuto akci. V Pražském domě se sešli všichni ředitelé zastoupení českých a moravských krajů a ředitelé některých dalších institucí v Bruselu (Česká podnikatelská reprezentace, České centrum, Czech Trade). Pozvání přijalo 14 z 22 poslanců Evropského parlamentu (Zuzana Brzobohatá, Jan Březina, Robert Dušek, Richard Falbr, Hynek Fajmon, Jiří Havel, Edvard Kožušník, Pavel Poc, Vladimír Remek, Zuzana Roithová, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský a Oldřich Vlasák) a dále představitelé politických frakcí v Evropském parlamentu (ECR, S&D a EPP), většina poslanců, kteří nemohli být přítomni, vyslala své asistenty.  Smyslem večera bylo především osobní seznámení se s novými poslanci a utužení kontaktů s poslanci, kteří byli zvoleni již podruhé.