This is the default text

koncert Tap Tap Orchestra

18. listopadu 2009 proběhl koncert Tap Tap Orchestra. Tento koncert orchestru studentů Jedličkova ústavu byl zorganizovaný zastoupením Prahy při EU v prostorách Českého centra v Bruselu, a to z důvodu bezbariérového zařízení centra. Tap Tap Orchestra přilákal široké spektrum publika, koncertu se zúčastnilo asi 150 lidí, kteří byli pěveckými i muzikálními výkony nadšeni. Koncert byl uspořádán v rámci oslav 20. výročí pádu komunismu a bariér mezi západní a východní Evropou a řada účastníků jej hodnotila jako jeden z nejsilnějších kulturních zážitků.