This is the default text

Galileo User Forum – Agriculture

Workshop pod názvem „Galileo User Forum – Agriculture“ byl připraven pod záštitou náměstkyně primátora hl. m. Prahy Markéty Reedové a ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR, kde záštitu nad workshopem převzal náměstek ministra, Pavel Škvára.
Samotný workshop byl půldenní a hlavním obsahem setkání bylo zmapování možností aplikování satelitních technologií navázaných na Galileo v oblasti zemědělství (přesného zemědělství, kvality vody, kvality přepravy zvířat a efektivního využívání zdrojů).

Ve třech blocích vystoupili tito řečníci:
Gian Gherado Calini, Fiammetta Diani – European GNSS Supervisory Authority (GSA): „EGNOS becoming the preferred GNSS technology in European Agriculture“;
Gonzalo Martín-de-Mercado – European Space Agency (ESA);
Prof. Frantisek Vejražka – Czech Technical University (CZ);
Dr. Franz Jaskolla – Infoterra (DE);
Dr. Bert Lambooij – Wageningen University and Research Centre (NL);
Laura Perez Alvarez – European Commision (EC);
Dr. Simona Ninčáková – State Veterinary Administration of the Czech Republic (CZ);
Dr. Erik Borg – German Aerospace Center (DE);
Pavel Gnip – MJM Litovel (CZ);
Pavel Milata – Leading Farmers (CZ)
Workshop měl hlavní cíl upozornit na Prahu jako na město, které je kandidátskou zemí na umístění Agentury Galileo. Jednalo se tak o jednu z mnoha lobbistických akcí s touto tématikou.