This is the default text

ZOO Praha

Dne 28. dubna 2009 proběhla v Pražském domě unikátní výstava, která byla připravena ve spolupráci se ZOO Praha. Návštěvníci výstavy se mohli seznámit na mnoha informačních panelech s tím, jak vypadá ZOO Praha a jak probíhala obnova po tragiských záplavách v roce 2002. Na otevření výstavy byl přítomen ředitel pražské ZOO Petr Fejk a v průběhu večera byla výstava hudebně doprovázena hudební skupinou Majerovy brzdové tabulky. Hosté večera využili možnosti promluvit s ředitelem ZOO Praha, který ochotně odpovídal na všechny dotazy.