This is the default text

Czech Press Photo – sportovní

Dne 11. května 2009 připravilo Zastoupení hlavního města Prahy při EU ve spolupráci s Czech Press Photo výstavu fotografií se sportovní tématikou. Na výstavě bylo možné vidět vítězné fotografie z kategorie sportu za posledních 15 let. Vernisáž byla doplněna prezentací fotografií z ostatních kategorií – komentář k jednotlivým fotografiím přidala ředitelka Czech Press Photo, Daniela Mrázková. Paní ředitelka dále zmínila granty hlavního města Prahy a význam podpory fotografie ze strany města. Vernisáž se setkala s velkým ohlasem i v řadách novinářské obce v Bruselu a před samotnou vernisáží byla výstava natočena Českou televizí.

,