This is the default text

Praha – město Franze Kafky

Upozornění: Zastoupení hlavního města Prahy v Bruselu se velmi omlouvá, ale v současné době je již registrace na vernisáž výstavy Praha město Franze Kafjy z důvodu velkého zájmu uzavřena. Výstavu bude možné vidět po emailové nebo telefonické domluvě v Pražském domě v průběhu měsíce března.

úterý 24. února 2009 od 19:30 hodin v Pražském domě,

Avenue Palmerston 16, Brusel.

úvodní slovo: Markéta Mališová

úryvek z díla Franze Kafky přednese spisovatel Arnošt Lustig

hudební doprovod: Jiří Stivín, jazzová improvizace na kafkovské téma

RSVP: brussels@cityofprague.cz

Notice: Delegation of Prague to the EU is very sorry to announce you that due to a lot of requests to attend the opening of the exhibition we have to stop further confirmation of the invitations. We are offering you to come and see the exhibition during March 2009 and we kindly ask you to let us know via email or phone date and time when you are willing to come. The entrance for open public will be allowed only based on prior notice.

on Tuesday, February 24th, 2009 at 7:30 p.m. at the Prague House,

Avenue Palmerston 16, Brussels

Opening speech: Markéta Malisova

A piece from Franz Kafka´s life-work shall be given by the writer Arnost Lustig

Musical accompaniment: Jiri Stivin, jazz improvisation on Kafka´s theme

RSVP: brussels@cityofprague.cz

,