This is the default text

Vánoční koncert

11. prosince se uskutečnil Vánoční koncert, který byl připraven ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při Evropské unii a Českým centrem. Na koncertu se představil jeden z nejvýznamnějších českých houslistů, Pavel Šporcl, a mladí hudebníci z prestižní pražské konzervatoře Jaroslava Ježka. Cílem koncertu bylo poděkovat všem partnerům za spolupráci v průběhu celého roku 2008 a vyzvat ke spolupráci v roce následujícím.