This is the default text

Výstava České zdroje

Zastoupení Prahy při EU a Prague Art & Antiques vás srdečně zvou na výstavu České zdroje – současné české umění tří generací v Pražském domě, Palmerston 16, Brusel.

Delegation of Prague to the EU and Prague Art & Antiques cordially invite you to the opening of the exhibition Czech Sources – Contemporary Czech Art of Three generations at the Prague House, avenue Palmerston 16, Brussels.

Zahájení: úterý 25. 11. 2008 v 19.30 hodin

Opening: Tuesday, November 25th, 2008 from 7.30 p.m. /

Úvodní řeč: Pavel Bém, primátor hl. m. Prahy

Opening speech: Pavel Bém, Mayor of the City of Prague

Curator / kurátorka výstavy: Lenka Lindaurová

RSVP: brussels@cityofprague.cz, tel.: 022 309 491 www.art-antiques.cz

CzechTourism