This is the default text

Seminář PPP 6. 6. 2007

Dne 6. 6. se v Pražském domě konal specializovaný seminář na téma mimorozpočtové financování regionálních projektů (Public Private Partnership), určený výhradně pro hejtmany českých krajů a jejich náměstky. Tématem bylo mimorozpočtové financování projektů – možnosti spolupráce na bázi PPP při realizaci velkých projektů, na které nemají kraje dostatek vlastních zdrojů. Zahraniční spíkři prezentovali konkrétní úspěšné projekty a jejich možnou aplikaci v českém prostředí.