This is the default text

Česká národní delegace 10. 10. 2007

Česká města a kraje mohou prosazovat své zájmy v Bruselu na poli Výboru regionů, který je poradním orgánem evropských institucí. Česká republika má 12-ti člennou delegaci, vedenou primátorem Prahy Pavlem Bémem. Delegace se schází v Pražském domě vždy před plenárním zasedáním, aby bylo možno prodiskutovat aktuální pozice vůči přijímaným stanoviskům a naplánovat aktivity delegace v rámci Výboru regionů.

CzechTourism