This is the default text

Aleš Veselý – vernisáž

Dne 10. května se v Pražském domě uskutečnila vernisáž renomovaného českého sochaře, autora velkých sochařských projektů a profesora na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové Aleše Veselého. Aleš Veselý je známý zejména díky svým sochám velkých rozměrů, které bývají každoročně vystavovány v Praze v rámci festivalu Sculpture Grande. Vernisáž byla zahájena koncertem studentů z Pražské konzervatoře pro zrakově postižené Kateřiny Šťastné a Filipa Moravce.